OrganizationFounder President

Dr. M.S.Srinivas

drsrinivas555@gmail.com

Past Presidents

Dr. Alex C. Varghese

Scientific Committee Chairperson

alex_cv2005@rediffmail.com

Dr. Charudutt Joshi

joshicharudutt@gmail.com

Dr. Varsha Samson Roy

varshasamsonroy@yahoo.co.in

Dr. Priya Kannan

kaypriya2000@gmail.com

Dr. Dakshinamoorthy Swaminathan

dakshinaswami@gmail.com

Dr. Ved Prakash

vdprakash@gmail.com

Dr. Sanjay Shukla

Academic Wing Chairperson

shuklasan@gmail.com

ACE Office BearersĀ 2023-2024

President

Dr. Sujatha Ramakrishnan

drsujatha.r@gmail.com

Secretary

Dr. Gaurav Majumdar

gaurav1979@hotmail.com

Treasurer

Dr. Parasuram Gopinath

drparasu@gmail.com

Joint Treasurer

Dr. Rajvi Mehta

Editor- ACE Newsletter

drparasu@gmail.com

Executive Members 2022-2024

Dr. Rahul Sen

Dr. Sanketh Dhumal Sathya

Dr. Deepthi Repalle

Dr. Falguni Patro

Dr. Harsha Bhadarka

Dr. Pranay Ghosh

Dr. Paresh Makwana

Dr. Gaurav Kant

Dr. Charulatha Chaterjee

Dr. Nagaraj Patil

Co-opted members 2022-2024

Dr. Keshav Malhotra

Dr. Naval Shah

Dr. Nishad Chimote

Dr. Prabhakar Singh

Invited members 2022-2024

Dr. Akash Agarwal

Dr. Pankaj Kaingade

Dr. Sargunadevi